Oznam 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Ivanovce 17 oznamuje, že prerušenie prevádzky materskej školy v čase vianočných prázdnin bude od 20. 12. 2021 do 07. 01. 2022.

Prevádzka MŠ začína 10. 01. 2022.

 

Všetkým deťom, rodičom a starým rodičom prajeme krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok.

 

 

 

 

 

OZNAM pre osoby vstupujúce do objektu MŠ od pondelka 29.11.2021

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti - dieťa 29.11. 2021

Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je zakázaný alebo povolený iba vžime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.