Materská škola Ivanovce


Občianske združenie pri ZŠ s MŠ Ivanovce

01.03.2018 00:00

Vážení rodičia

Opäť sa blíži zúčtovanie daní. Ako po minulé roky, máte aj teraz možnosť rozhodnúť, akým verejnoprospešným organizáciám štát poukáže 2% z Vašich zaplatených daní. Občianske združenie pri Základnej škole s materskou školou Ivanovce je registrované pre príjem takýchto finančných prostriedkov, ktoré sú využívané na nákup pomôcok alebo na rôzne aktivity v našej škole a škôlke.

Dovoľujeme si Vás osloviť, aby ste Vaším rozhodnutím o poukázaní 2 % z dane pre naše občianske združenie prispeli k dobrej veci.

ĎAKUJEME

Postup je jednoduchý:

  1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatenej dani.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane.
  3. Tlačivo odovzdajte na daňovom úrade alebo ho prineste našej do MŠ a ZŠ.

 

Tlačivá Vám dáme k dispozícii, nájdete ich aj na webe ( www.financnasprava.sk ) alebo na daňovom úrade.

Ak si s vyplnením tlačiva sami neporadíte, oslovte p. riaditeľku Lackovú alebo p. Filovú.

Údaje o združení:

Občianske združenie pri Základnej škole s materskou školou Ivanovce

913 05 Ivanovce 18      IČO: 42273251

—————

Späť