Školská jedáleň

 
Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov:                                                                                                                                                                                   
                                                        
V PONDELOK,  alebo po SVIATKU od 7,00 hod. - 7.30 hod.
                                                       
V ÚTOROK ,V STREDU, VO ŠTVRTOK, V PIATOK deň vopred do 14.00 hod. 
                                                    
V ČASE VYDÁVANIA OBEDA  / 11,30 hod. - 13,00 hod./- NEVOLAŤ!!!!  
                                                    
NEODHLÁSENÁ STRAVA: v prvý deň ochorenia - strava vydaná do prinesených nádob do 13,00 hod.                                                        
                                                 v prípade krízoveho obdobia sa obedy nemôžu vydávať do prinesených nádob.                                                        
                                                                 v ďalšie dni ochorenia v prípade neodhlásenia rodič uhradí poplatok v plnej výške.                                                
PRIHLASOVAŤ, ODHLASOVAŤ TELEFONICKY ČI FORMOU SMS IBA U VEDÚCEJ ŠJ !!!! / NIE U PEDAGÓGOV /!!!!                                                        
                                                        
                    mobilné číslo: 0905 897 155                                    
                                                        
UHRÁDZANIE STRAVY: platba za stravu sa uhrádza vždy do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac                                                        
                                        na účet školskej jedálne: IBAN: SK56 5600 0000 0006 5830 5003                                                        
                                        Variabilný symbol: mesiac za ktorý strava sa uhrádza a do informácií pre príjemcu                                                        
                                        meno dieťaťa,žiaka...                                                        
PLATBA za stravu za mesiac September, Október 2021 do 25.9.2021